DEMONSTRACE POKRAČUJE VSEDĚ

DEMONSTRACE POKRAČUJE VSEDĚ

>19. 10. 2018 od 19:30

Večer Milana Zeiberta ve spolupráci s Michalem Zábršem a Františkem Vondrákem

Přednášející ve dvou hodinách propojí Petra Šabacha s Karlem Čapkem, skupinu Marsyas s Lubošem Pospíšilem a Jazz Q Martina Kratochvíla, aby se v závěru vyrovanali se stoletým režisérem Otakarem Vávrou, který dokázal točit filmy za všech režimů.


Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00
Herna: dle rozpisu chystaných akcí
Tancování: po, st: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer