POSELSTVÍ ZE STÍNADEL

POSELSTVÍ ZE STÍNADEL

>24. 11. 2017

Večerně noční hra v ulicích židovského města

Veliké a děsivé tajemství leželo zaprášené někde ve spleti ulic města, tajemných zákoutích, dvorech a věžích. Tajemství, kolem kterého přecházely celé generace hochů. Ale mnohá tajemství bývají nakonec odhalena. A tak tomu bylo i nyní.

V podvečer 24. listopadu vyběhlo do Stínadel, Židovského města v Třebíči, jedenáct skupinek dětí. Byli požádáni Losnou, aby objevili tajemství Stínadel, které by mu pomohlo v boji o velké vontství. Z počátku se zdálo, že propletené uličky nic nevydají, ale postupně se před účastníky začala rozplétat děsivá historie.

V průběhu večera sledovali část života Karla Dymoráka. Od jeho vyhoštění z party, kterou domněle zradil, přes jeho zběsilý úprk před bývalými kamarády, až po jeho nešťastnou nehodu na půdě jednoho z domů a smrt. Na konci večera stanula každá ze skupinek před pozůstatky Karla Dymoráka a jeho dopisem na rozloučenou.

A na dvě nejrychlejší skupinky čekal zápas o velké vontství. Před vontskou radou se utkali ve třech zkouškách. Ve zkoušce znalostí mohla ještě skupinka spolupracovat, ale pak už vše leželo na bedrech vůdců. Ti spolu bojovali ve zkoušce síly. A o tom, kdo po příští rok povede Stínadla, rozhodla nejtěžší zkouška – vytažení ježka z klece. A když dosavadní Velký Vont předal vládu novému, usínali jsme s klidem v srdci, neboť Stínadla mají dalšího schopného vůdce.

Večerní hra v ulicích Třebíče, Poselství ze Stínadel, se koná již od roku 2001 a letos tedy oslavila své šestnácté výročí. Jménem i obsahem se snaží přiblížit tvorbu Jaroslava Foglara a obsah knih, vyprávějících příhody Rychlých šípů při honbě za tajuplným ježkem v kleci. Halahoj při realizaci této akce spolupracuje se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, její pobočkou v Třebíči.

A nakonec několik otázek, které musel letošní Velký Vont správně zodpovědět. Uspěli byste také?

1. Kolik šípů je na vlajce Rychlých šípů?
a) 1
b) 3
c) 5

2. Co to byl Modrý život?
a) Správný život podle 7 každodenních pravidel.
b) Lovení bobříků.
c) Život v přírodě, pod modrým nebem.

3. Jak vznikl název klubu Rychlé šípy?
a) Na počest vítězství Jarky Metelky v lukostřelbě.
b) Podle jejich oblíbené knihy o indiánech.
c) Na počest běhu Mirka Dušína.

Správné odpovědi: 1) b; 2) a; 3) c.


Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: st: 17:00 - 20:00 pá: 18:00 - 23:00
Herna: st: 17:00 - 20:00
Tancování: po, čt: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer