7000 km pěšky Evropou a blízkým Východem

7000 km pěšky Evropou a blízkým Východem

>24. 2. 2023

Beseda s Onderou Herzánem

Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00 (dle aktuálních akcí)
Herna: út: 16:30 - 19:00
Tancování: st: 17:00 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer