ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub Katolického gymnázia Třebíč začal svoji činnost ve školním roce 2017/2018 a úzce spolupracuje se Studentským klubem Katolického gymnázia Halahoj.

  • Programy, které v klubu probíhají, jsou určeny převážně pro žáky primy až kvarty, ale zúčastnit se jich mohou všichni žáci školy a žáci 6. až 9. tříd okolních škol.
  • Cílem klubu je nabízet žákům smysluplné trávení volného času, pestré aktivity, rozvoj schopností, dovedností a talentu, rozvoj spolupráce a komunikace s vrstevníky.
  • Činnost školního a studentského klubu je rozčleněna do tří základních oblastí –  pravidelná zájmová činnost přihlášených účastníků (kroužky), spontánní činnost v prostorách školního klubu ve volném čase a víkendové i prázdninové aktivity (tábory, třídní teambuildingy, integrační víkendy aj.).
  • Zázemí školního klubu se nachází v DOMEČKU (budova za tělocvičnou v areálu školy).
  • Provoz školního klubu a klubové aktivity zajišťují pedagogové, odborníci ve svém oboru a další externí spolupracovníci.


 

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU

po-čt 7:00 - 17:00, pá 7:00 - 15:00

 


KONTAKT:

Mgr. Vít Oplatek – vedoucí školního klubu (oplatekv@atlas.cz; 604 251 512)

Zdeněk Žanda  (zzanda@seznam.cz; 603 914 583)

Mgr. Hana Milostná (hank.mil@gmail.com; 732 608 311)Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: st: 17:00 - 20:00 pá: 18:00 - 23:00
Herna: st: 17:00 - 20:00
Tancování: po, čt: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer