ČLENSTVÍ, STANOVY aj.

ČLENSTVÍ, STANOVY aj.

>Podmínky a výhody členství v Halahoji

JAK SE PŘIDAT K HALAHOJI?

Členem se můžeš stát, pokud splňuješ tyto podmínky a byl jsi odsouhlasen vedením organizace:

 • máš zájem být součástí neziskové organizace a vyplníš přihlášku (viz níže)
 • tvé členství schválí vedení Halahoje
 • budeš respektovat stanovy SK KG Halahoj (viz níže)
 • podporu vyjádříš zaplacením ročního členského příspěvku ve výši 150 Kč pro děti a mládež do 18-ti let; 200 Kč pro starší 18-ti let (na účet č. 6095819349/0800 nebo osobně u Mgr. Víta Oplatka)

 

ČLENSKÉ VÝHODY

 • pravidelné informace o činnosti hnutí
 • pojištění na akcích
 • možnost užívat tábornické a sportovní vybavení
 • sleva na zapůjčení lodí a vodáckého materiálu
 • sleva na ubytování na základnách Halahoje
 • sleva na účastnických poplatcích u táborů, akcí, koncertů, cestovatelských besed a čajoven
 • sleva na školení hlavního vedoucího tábora a zdravotníka zotavovacích akcí
 • možnost realizovat své vlastní neziskové aktivity určené zejména pro děti a mládež s využitím materiálního a technického vybavení Halahoje
 • jednou za rok předvánoční setkání členů a instruktorů Halahoje
 • dobrý pocit, že podporuješ sdružení, jehož práce má smysl


KONTAKT:

Mgr. Vít Oplatek – oplatekv@atlas.cz 

Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00 (dle aktuálních akcí)
Herna: út: 16:30 - 19:00
Tancování: st: 17:00 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer