KDO JSME A NAŠE HISTORIE

KDO JSME A NAŠE HISTORIE

>Naše aktivity, vize, principy...

"…a tak Halahoj učiní další krok do světa. Z časopisu se na podzim pokusíme utvořit občanské sdružení, které ponese stejné jméno. Začne další kapitola Halahojova života. Možná, že ztratíme něco toho kouzelného, ty první krůčky, ale Halahoj chce nacházet nový svět, který je kolem nás. Kdo chce, ať ho následuje…“

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj je zájmový klub pro děti, mládež i dospělé. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. Snaží se nabídnout co nejrozmanitější využití volného času dětem a mládeži.

Činnost Halahoje je z největší části zaměřena na výchovu prožitkem a tzv. zážitková pedagogika německého pedagoga Kurta Hahna je jedním z hlavních východisek, které Halahoj využívá při práci s mladými lidmi. Zážitkové kurzy Halahoje jsou zaměřeny na zdravý osobnostní vývoj mladých lidí (zejm. středo- a vysokoškoláku). Jejich účelem je sebepoznání a sebereflexe individua, poznání druhých, rozvoj kooperace, komunikace, týmové spolupráce, kreativity a vztahových kompetencí, podpora ekologického a kritického myšlení a zdravý tělesný rozvoj. Naše činnost však zahrnuje také další typy aktivit. K těm nejvýznačnějším patří taneční, tématické čajovny, pořádání koncertů, putovní tábory, apod.

Studentský klub plně vychází vstříc svým členům - iniciativa vítána. Akce klubu probíhají formou sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i více denních zejména víkendových akcí a táborů. Důležitým prvkem našich aktivit je pedagogika zážitku.


HISTORIE

Halahoj svojí činností navázal na klub Skála, který působil na Katolickém gymnáziu v letech 1998 – 2001. Klub Skála vyvíjel svou činnost především v období letních prázdnin a to v pořádání letních táboru a také různých výtvarných, jazykových, vodáckých, sportovních kurzů a seminářů.

Od září 2001 se činnost klubu, který se přejmenoval na Halahoj, dále vyvíjela a rozšířila o mnoho dalších aktivit i během školního roku. Zázemím klubu se stal malý dřevěný „Domeček“ v areálu školy za tělocvičnou, který si sami žáci upravili do stávající podoby. Krom instruktorské základny se zde nachází i studentská čajovna a herna deskových her.

16. prosince 2002 proběhla na Ministerstvu vnitra registrace a „Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ“ se stal občanským sdružením.

Brzy poté se kolem něj utvořil první instruktorský tým, který začal využívat konceptu zážitkové pedagogiky po vzoru účastnických kurzů Prázdninové školy Lipnice. V roce 2002 se uskutečnil první letní kurz Halahoj pro přibližně 20 účastníků v rozmezí 15-20 let. Následující rok se koná další kurz s názvem Malý princ a v roce 2004 z důvodů silně nedostačující kapacity letního kurzu vzniká další kurz a s ním i nový tým instruktoru pod vedením Tomáše „Špunta“ Protivínského. Od té doby se počet letních zážitkovek stále zvedá s tím, jak se rozšiřuje instruktorská základna Halahoje.

Na jaře 2005 začínají instruktoři experimentovat i s akcí typu LARP (Live action role-playing games) projektem Asterion, který má následně v dalších letech pokračování. Na podzim se potom k tradičním akcím Halahoje přidružují víkendové prožitkové kurzy na chatě Skřipina, které se opakují každé jaro a podzim.

O dva roky později jsou standardem i umělecké (taneční, literární, divadelní kurzy), které se v pravidelných periodách opakují.

V roce 2007 přidalo sdružení do svého programu adaptační kurzy pro střední školy a gymnázia, zřídilo nabídku mobilního lanového centra a zakoupilo areál Mrákotín pro pořádání svých aktivit.

Následně vzniká při Halahoji tzv. English experiental education centre (EEEC), které aplikuje zážitkovou metodu na výuku jazyku.
Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00
Herna: dle rozpisu chystaných akcí
Tancování: po, st: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer