KŘESŤANSKÝ TÁBOR

KŘESŤANSKÝ TÁBOR

Letní zážitkové křesťanské tábory probíhající už od roku 2008

2008 - DAVID - Písařov

2009 - JAKUUB - Mrákotín

2010 - MICHAEL - Travná

2011 - JIŘKA - Hrubá Voda

2012 - TADY A TEĎ - Písařov

2013 - NA CESTĚ - Mrákotín

2014 - VÝZVA LÁSKY - Mrákotín

2015 - SLOVO - Mrákotín

2016 - O NADĚJI - Mrákotín

2017 - ARCHA - Mrákotín

2018 - ZÁPALKA - Mrákotín

2019 - SVOBODA - Mrákotín

2020 - ODLOŽ SI! - Mrákotín

2021 - CHCI JÍT ZA TEBOU - Rychlebské hory

2022 - HLEDÁM TVOJI TVÁŘ - Novohradské hory

2008 - DAVID 2008 - DAVID 2009 - JAKUUB 2009 - JAKUUB 2010 - MICHAEL 2010 - MICHAEL 2011 - JIŘKA 2012 - TADY A TEĎ 2012 - TADY A TEĎ 2013 - NA CESTĚ 2013 - NA CESTĚ 2014 - VÝZVA LÁSKY 2015 - SLOVO 2016 - O NADĚJI 2017 - ARCHa 2018 - Zápalka 2019 - Svoboda 2020 - Odlož si! 2020 - Odlož si!
Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00 (dle aktuálních akcí)
Herna: út: 16:30 - 19:00
Tancování: st: 17:00 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer