DEN ABSOLVENTŮ KG

DEN ABSOLVENTŮ KG

>21. 6. 2019

Setkání absolventů a příznivců školy u příežitosti oslav 25 let od založení Katolického gymnázia

Více fotek zde: https://www.zonerama.com/mvasicek/Album/5398859?secret=DF8HbtNw12GmS0gDHJX81l3Nc&fbclid=IwAR06hL3XWyj_gflXwbRKcHH6KoQTAnZWUVUkgUiH0S9sbXKPnNdsIGXRzpUAbsolventi Katolického gymnázia se sešli při výročí 25 let školy


V pátek 21. června se na čtyři sta absolventů Katolického gymnázia sešlo v areálu školy. Den absolventů se konal v historii školy po druhé. První setkání se uskutečnilo před deseti lety. V rámci oslav celoročních 25 let existence školy byl Den absolventů tečkou za letošními oslavami.

První absolventi se začali scházet krátce před 18. hodinou. Během půl hodiny se areál téměř zaplnil. Absolventský večer zahájil ředitel gymnázia Vít Feldbabel a přivítal také současné i bývalé učitele včetně dvou předchozích ředitelek, zakladatelku Marii Velebovou a pokračovatelku Evu Hortovou. Na pódiu se vystřídaly kapely absolventů. První část večera patřil H-Quartetu a Hance Linhartové, druhá část pak Marii Křížové a kapelám Endless
melody a Paralelní zapojení.

Se zájmem si absolventi prohlédli starou budovu školy a také tu novou. Na chodbách postávali u fotografií, ve třídách se zastavovali u videí. Na chodbách se potkávali se svými bývalými učiteli. „Bylo to velmi příjemné setkání. S některými jsme se neviděli od doby, kdy jsme odmaturovali. Vzpomínali jsme, obdivovali jsme, jak se škola posunula dopředu a především jsme si s mnohými vyměnili kontakty se slibem, že se určitě sejdeme,“ řekla Eva Fruhwirtová.


Mnozí si domů odnesli vedle hezkých pocitů také almanach, které gymnázium vydalo. Mapuje v něm historii školy. „Je to spíše vzpomínková kniha plná fotografií. Velmi povedená část jsou rozhovory s našimi absolventy. Z každého ročníku jsme vybrali jednoho a s ním jsme udělali rozhovor. Jsou to velmi zajímavé a inspirativní příběhy,“ potvrzuje ředitel Vít Feldbabel. Mezi absolventy jsou právníci, lékaři, podnikatelé, architekti, ale také kněží. „Nejvíce nás těší, že studenti vzpomínají na dobu studia jako na velmi krásné období. Shodují se, že gymnázium jim dalo nejen dobré vzdělání, ale také přátelé a dobrý základ do života,“ shrnuje Vít Oplatek, který je prvním absolventem gymnázia a zároveň současným zdejším učitelem.


- Eva Fruhwirtová

Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00
Herna: dle rozpisu chystaných akcí
Tancování: po, st: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer