DOTYK 26

DOTYK 26

>9. - 11. 11. 2018

Křesťanská víkendovka pro mládež od 14 let. Tuto akci pořádalo Středisko volného času KG.

Náš úkol zněl jasně. Dostavit se 9. 11. 2018 do 19:00 na faru do Starče. Na uvedené souřadnice se nejprve dostavilo 13 tajných agentů a postupem času jich přibývalo. Prvním a nejtěžším úkolem hned na začátku bylo se seznámit a naučit se jména ostatních agentů. K tomu nám pomohly různé seznamovací hry.

Kolem osmé hodiny mezi nás přivítal pan Martin Rýznar, který s sebou přivezl svůj dokumentární film „Filipínské rugby“. Po promítnutí filmu následovala beseda právě s panem Rýznarem, který nám vyprávěl o tom, jak celé natáčení probíhalo, jak to vůbec na Filipínách chodí a kolik dětí na Filipínách žije na ulici.

Po besedě jsme se všichni společně vydali do kostela na chvály. Poté jsme mohli v kostele ještě chvíli zůstat nebo se vrátit zpět na faru a pomalu se chystat ke spánku.

Sobota začala v 8 hodin ráno mší svatou, po které na nás už čekala snídaně. Až jsme dosnídali, následovala přednáška otce Louba. Celá tato akce byla spojena s tématem misie a misionáři, a tak i přednášky se nesly v tomto duchu.

Dopolední program pokračoval dílničkami, ve kterých jsme vyráběli pytlíčky se sušenými bylinkami, snítky levandule („košťata“) a svíčky z včelího vosku. Tyto výrobky jsme poté v neděli po mši prodávali. Všechny vybrané peníze byly věnovány na Papežská misijní díla. Po namáhavém tvoření následoval výborný oběd.

Odpoledne se k nám opět připojil otec Loub a následovala další přednáška. Abychom měli dostatek energie na odpolední hru, dostali jsme ještě vydatnou svačinu. Hra nesla název „Záchrana papežských misií“. Znenadání se ozvala proslulá znělka z filmu Mission: Impossible a do společenské místnosti vtrhli agenti Haha a Vivi, kteří si náš vybrali za jediné agenty, kteří tuto misi zvládnou. Myslím si, že všichni si tuto hru velice užili a všem se tento nápad líbil.

Poté už následovala výborná večeře, po které jsme všichni absolvovali křížovou cestu, která se odehrávala v okolí kostela. Kdo měl zájem, mohl zbytek večera strávit při pozorování filmu „Mlčení“. Přestože někteří tento film viděli už podruhé, všichni jsme se po skončení filmu shodli na tom, že jsme hlavní myšlenku filmu nepochopili a potřebovali bychom tedy psychologický rozbor od pana učitele Havlíčka.

V neděli ráno jsme se nasnídali, poté nás čekal úklid fary a následně mše svatá, po které jsme prodávali před kostelem již zmíněné výrobky.

Po mši jsme se všichni rozloučili a na oběd se už rozjeli do svých domovů.

Celou akci jsme si my osobně, i přes nepřízeň počasí, nesmírně užili a rády pojedeme zase. Jeďte taky, stojí to za to!

 

- Liduš Šebelová, Káťa Černá a Krisťa Jechurová, 1.A

 


Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00
Herna: dle rozpisu chystaných akcí
Tancování: po, st: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer