ŽAMBOŠI + IN. VÍ. VEČER

ŽAMBOŠI + IN. VÍ. VEČER

>13. 12. 2019

Koncert skupiny Žamboši u příležitosti oslav 10 let spolupráce se Stacionářem Úsměv Třebíč v rámci projektu "INTEGRČNÍ VÍKENDY"

Integrační víkendy - 10 let spolu

Od roku 2009 se pravidelně dvakrát ročně setkávají studenti Katolického gymnázia Třebíč a různých vysokých škol s klienty Stacionáře Úsměv Třebíč. Jedná se o prodloužený víkend strávený na různých místech České republiky. Tuto aktivitu pořádá Studentský klub Ktolického gymnázia Halahoj, z.s. ve spolupráci se Stacionářem Úsměv z Třebíče.

Vždy jeden uživatel a jeden student spolupracují po celý víkend při různých činnostech. Účastníci společně vaří, uklízí, oblíbený je zpěv, scénický tanec, korporátní bubnování, hraní divadla, návštěva mše. Všichni se těší na společné sdílení času.  A co je ještě oblíbené? Jsou to procházky, návštěvy kulturních památek a obědy v restauracích. Účastníci se rádi zapojují do různých sportovních aktivit. Jedna z nejoblíbenějších aktivit je florbalový nebo fotbalový turnaj. Samozřejmou součástí integračních víkendů je i tvoření z různých materiálů – výroba šperků, svíček, tašek, triček… Společných činností bylo nepřeberné množství a my ve stacionáři na tyto aktivity rádi vzpomínáme při prohlížení fotografií. Na pobytech bylo také realizováno několik krásných koncertů převážně folkových skupin.

V roce 2019 se slaví 10 let těchto IN.VÍ. víkendů. Nejcennější na těchto setkáních jsou vzniklá přátelství mezi lidmi, odstranění bariér a stavění mostů mezi lidmi s postižením i bez. Pobytu se účastní vždy přibližně 30 lidí. Integrační víkendy jsou velmi oblíbené a má o ně zájem mnoho uživatelů stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Mnozí jezdí opakovaně, někteří nevynechali žádnou příležitost se IN.VÍ.čka zúčastnit. Samozřejmě i mezi studenty jsou jedinci, kteří nikdy pobyt nevynechali. Jsme prostě dobrá parta. Studenti i uživatelé se navzájem obohacují. Díky těmto setkáním se smazává hranice mezi lidmi s postižením a běžnou populací.

V pátek 13. prosince proběhl koncert skupiny Žamboši na počest deseti letům Integračních víkendů v aule Katolického gymnázia. V rámci oslavného večera si mohli posluchači také prohlédnout výstavu koláží jednotlivých integračních víkendů, které vytvořili společně studenti a klienti na poslední společné akci. Na závěr oslavného setkání poděkoval ředitel oblastní charity Třebíč pan Petr Jašek Lence Kracíkové a Vítkovi Oplatkovi za desetiletou vytrvalost při pořádání této akce.

      Lucie Bublanová a Lenka Kracíková

 

Hlavním partnerem tohoto večera byla Skupina ČEZ. Děkujeme!

Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00 (dle aktuálních akcí)
Herna: út: 17:30 - 20:00
Tancování: čt: 17:30 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer